Disclaimer

Disclaimer

Het gebruik van deze website (www.avantisenergy.eu) is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door deze website te gebruiken, wordt u geacht de gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben.

Gebruik van informatie
Avantis Energy BV streeft ernaar om op deze website altijd correcte en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan Avantis Energy BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Avantis Energy BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie of de website, noch voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Avantis Energy BV en de gebruiker van de website worden opgebouwd.

E-mail
Avantis Energy BV garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd vanwege de veiligheidsrisico’s die daarmee gepaard gaan. Door met Avantis Energy BV te corresponderen via e-mail zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Avantis Energy BV heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor hun beschikbaarheid of inhoud. Avantis Energy BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Avantis Energy BV zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets uit deze publicaties en uitingen worden verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Avantis Energy BV.

"Avantis Energy Group Lithium batterij expert"

Systeemintegrators die samenwerken met Avantis Energy Group profiteren van dit robuuste partnerschap. De alliantie biedt een stabiele levering van producten van hoge kwaliteit, technische ondersteuning en innovatieve oplossingen die voldoen aan de veranderende behoeften van de energiemarkt. Kwaliteitsgarantie is een hoeksteen van onze activiteiten. We voeren onafhankelijke inspecties uit inspecties uit, zodat alle producten aan de hoogste normen voldoen. Bovendien positioneert onze concurrerende prijsstrategie, ondersteund door volume-effecten en flexibele betalingsvoorwaarden, onze partners op een kosteneffectieve manier voor succes.

Neem contact op