Privacyverklaring

Wij nemen uw privacy serieus!

Deze privacyverklaring is bedoeld voor de verwerking van persoonsgegevens van Avantis Energy B.V.

Contactgegevens
Adres: Snellius 1, 6422 RM Heerlen
Telefoonnummer: +31 (0)850130055
E-mailadres: privacy@avantis.energy

Algemeen
Wij gaan zeer zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij voldoen aan de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR) en zorgen ervoor dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn en vertrouwelijk worden behandeld. Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming. In deze privacyverklaring kunt u lezen wat uw rechten en plichten zijn.

Persoonsgegevens en bewaartermijnen
Van onze (potentiële) klanten, afnemers en dienstverleners verzamelen wij alleen persoonsgegevens die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, zoals:
Contact met ons opnemen/communiceren;
Verzenden van een offerte/factuur;
Uitvoering van een opdracht/(arbeids)overeenkomst.
U kunt ons altijd vragen om de gegevens die u ons hebt verstrekt te verwijderen. Als u dit niet doet, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het verlenen van onze diensten, voor de uitvoering van een daaruit voortvloeiende overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doeleinden van gegevensverwerking
Wij gebruiken persoonsgegevens die u aan ons verstrekt alleen voor de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.

Google Analytics en cookies
Onze website maakt gebruik van een privacyvriendelijke cookiebanner en Google Analytics. Google Analytics is een toepassing van Google die met cookies werkt.
Voor een volledig overzicht van het gebruik van cookies op onze website www.avantisenergy.eu verwijzen wij u naar onze cookieverklaring https://avantisenergy.eu/cookies/.

Veiligheid
Wij doen er alles aan om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens verloren gaan, gestolen worden of anderszins onrechtmatig gebruikt worden. Hiervoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen.

Persoonlijke gegevens delen met andere partijen
In geen geval worden uw persoonlijke gegevens verkocht aan derden. Daarnaast verstrekt Avantis Energy B.V. uw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer wij hier contractueel of wettelijk toe verplicht zijn of wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten.

Toegang tot en wijziging van uw gegevens
Volgens de Europese privacywetgeving hebt u een aantal rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonlijke gegevens we hebben en wat we ermee doen
  • toegang tot de exacte persoonlijke gegevens die wij bewaren
  • fouten laten corrigeren
  • verouderde persoonlijke gegevens laten verwijderen
  • toestemming intrekken
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

"Avantis Energy Group Lithium batterij expert"

Systeemintegrators die samenwerken met Avantis Energy Group profiteren van dit robuuste partnerschap. De alliantie biedt een stabiele levering van producten van hoge kwaliteit, technische ondersteuning en innovatieve oplossingen die voldoen aan de veranderende behoeften van de energiemarkt. Kwaliteitsgarantie is een hoeksteen van onze activiteiten. We voeren onafhankelijke inspecties uit inspecties uit, zodat alle producten aan de hoogste normen voldoen. Bovendien positioneert onze concurrerende prijsstrategie, ondersteund door volume-effecten en flexibele betalingsvoorwaarden, onze partners op een kosteneffectieve manier voor succes.

Neem contact op