Deklaracja prywatności

Poważnie traktujemy Państwa prywatność!

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Avantis Energy B.V.

Dane kontaktowe
Adres: Snellius 1, 6422 RM Heerlen
Numer telefonu: +31 (0)850130055
Adres e-mail: privacy@avantis.energy

Ogólne
Bardzo ostrożnie obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi. Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna. Przestrzegamy europejskich przepisów dotyczących prywatności (AVG/GDPR) i zapewniamy, że Państwa dane osobowe są bezpieczne i traktowane jako poufne. Mamy inspektora ochrony danych. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności mogą Państwo przeczytać, jakie są Państwa prawa i obowiązki.

Dane osobowe i okresy przechowywania
Od naszych (potencjalnych) klientów, nabywców i usługodawców gromadzimy wyłącznie dane osobowe, które są zgodne z celami, dla których zostały przekazane, takimi jak:
Kontakt z nami/komunikacja;
Przesłanie wyceny/faktury;
Wykonanie umowy zlecenia/(o pracę).
Zawsze mogą Państwo poprosić nas o usunięcie przekazanych nam danych. Jeśli Państwo tego nie zrobią, nie będziemy przechowywać Państwa danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne do świadczenia naszych usług, wykonania wynikającej z tego umowy lub spełnienia obowiązku prawnego.

Cele przetwarzania danych
Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, wykorzystujemy wyłącznie do celów, dla których zostały one przekazane.

Google Analytics i pliki cookie
Nasza strona internetowa wykorzystuje przyjazny dla prywatności baner plików cookie i Google Analytics. Google Analytics to aplikacja firmy Google, która współpracuje z plikami cookie.
Aby uzyskać pełny przegląd korzystania z plików cookie na naszej stronie internetowej www.avantisenergy.eu, proszę zapoznać się z naszym oświadczeniem dotyczącym plików cookie https://avantisenergy.eu/cookies/.

Bezpieczeństwo
Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec utracie, kradzieży lub innemu bezprawnemu wykorzystaniu Państwa danych osobowych. W tym celu podjęliśmy niezbędne środki techniczne i organizacyjne.

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom
W żadnym wypadku Państwa dane osobowe nie będą sprzedawane stronom trzecim. Ponadto Avantis Energy B.V. udostępnia Państwa dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani umownie lub prawnie lub gdy jest to konieczne do świadczenia naszych usług.

Dostęp do Państwa danych i ich modyfikacja
Zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności mają Państwo szereg praw:

  • uzyskania wyjaśnienia, jakie dane osobowe posiadamy i co z nimi robimy
  • dostępu do dokładnych danych osobowych, które przechowujemy
  • poprawiania błędów
  • usunięcia nieaktualnych danych osobowych
  • wycofania zgody
  • sprzeciwu wobec określonego wykorzystania.

"Ekspert w dziedzinie baterii litowych Avantis Energy"

Integratorzy systemów współpracujący z Avantis Energy Group czerpią korzyści z tego solidnego partnerstwa. Sojusz oferuje stabilne dostawy wysokiej jakości produktów, wsparcie techniczne i innowacyjne rozwiązania, które zaspokajają zmieniające się potrzeby rynku energetycznego. Zapewnienie jakości jest podstawą naszej działalności. Przeprowadzamy niezależne kontrole przed wysyłką, zapewniając, że wszystkie produkty spełniają najwyższe standardy. Co więcej, nasza konkurencyjna strategia cenowa, oparta na efektach ilościowych i elastycznych warunkach płatności, zapewnia naszym partnerom sukces w opłacalny sposób.

Skontaktuj się z nami